Montag, 2. Juni 2008

Biografie

Fady Maalouf a avut o viatä foarte agitatä. Näscut la 20.04.1979 in mijlocul räzboiului civil in Libanon, a crescut la pärintii lui in nordul Beirutului. Deja primele minute in viata lui Fady au fost pline de emotie. Bombe au cäzut pe spital si l-au ränit. Un alt bombardament a ränit Fady ca copil la joacä pe stradä. El a fost ränit in fatä de douä ori de schije de granatä. “In virsta de 13 ani fata mea a fost total ruinatä”. A fost internat in spital cu multe schije de granatä. “De trei ori trebuia sä fiu operat deoarece ränile s-au infectat. “Ei mi-au täiat din nou schijele de granatä din piele“, a spus Fady. O fatä foarte deformatä a fost rezultatul.“Cind ai 13 ani aparenta este foarte importantä pentru tine. Eu m-am ascuns aproape un an de zile in camera mea si am pierdut total contactul cu lumea de afarä”.

In aceastä vreme grea s-a dezvoltat dorinta lui Fady de a fi cintäret. “Vocea mea mi-a dat o nouä constientä si putere – aceasta m-a salvat”. Cintäreata Celine Dion l-a fascinat. Ea cinta in limba francezä, limba natalä a mamei lui Fady. In ea a gäsit Fady vocea care l-a läsat sä-si uite leziunile. “Cind am auzit prima datä cintecul ,Ne Partez Pas Sans Moi, cu care ea a cistigat competitia Eurovision pentru Elvetia am fost foarte impresionat“, isi aminteste el. Nu puteam sä cred cä poate exista asa o voce si m-am gindit – asa vreau sä cint si eu”. Fady a luat ore de musicä in Libanon, a cintat in corul de copii, ca tinär a dat deja concerte. Atunci si-a destäinuit iubirea pentru modä si s-a decis pentru un studiu de “design”. Fady Maalouf a studiat in Franta “design de modä” unde printre altele el a lucrat ca practicant la libanezul
“designer” Elie Saab. Putin timp dupä intoarcerea lui in Libanon a fost din nou räzboi. Atunci s-a hotärit Fady sä meargä in Germania si sä lucreze acolo ca “designer”. Bunica lui Fady si tatäl lui sint de nationalitate germanä si asa a fost pentru Fady un inceput nou in Germania. Färä bani si färä a cunoaste limba s-a mutat in anul 2006 in Hamburg. Deoarece nu a gäsit un post de “designer”, Fady Maalouf a lucrat ca “barista” intr-un cafebar.

Fady a invätat foarte repede limba germanä si vorbeste astäzi 5 limbi sträine. Pe lingä iubirea pentru musicä, el picteazä si scrie povestiri pentru copii. Prietenii lui l-au sfätuit sä ia parte la “Germania cautä un superstar” in stafeta a 5-a. Asa a venit la legendara scenä de casting “Rehab”. Si färä incurajarea lui Dieter Bohlen, Fady a ajuns in a 15-a “show” de selectare. De acolo a fost votat de public in prima “Mottoshow”. Fady a cintat “Home” scris de Michael Buble, s-ia procurat respect fatä de “Jury” si a cistigat in primul rind iubirea publicului.

De acum a fost Fady de la “Show” la “Show” starul stafetei. Sarmant, cult, cu un caracter tare s-a cintat Fady in inimile publicului. Din säptäminä in säptäminä a avut mai multi “Fans”. La 17 mai 2008 Fady a fost al 2-lea in finalä, cariera de cintäret a fost numai un vis frumos. Dar atunci a dominat iubirea publicului säu. In zilele si säptäminile dupä finalä mii de “Fans” au scris la “SONY-BMG-Label Columbia Germania” cu rugämintea de a publica “Blessed” si sä-i dea lui Fady un contract de disc. In aceastä privintä unicä in istoria “Germania cautä un superstar”, “SONY-BMG-Label Columbia Germania” s-a hotärit sä-i dea un contract si sä editeze un album complect “Blessed”. Fady este cu aceasta unicul cel mai eficient candidat pe locul doi la “Germania cautä un superstar”. Factoarele, care l-a dus pe Fady la incheierea primului contract de disc l-au fäcut foarte mindru. ”Sigur cä a-si fi vrut sä cistig la “Germania cautä un superstar”si am fost putin frustrat” spune el astäzi, dar faptul cä firma de disc fiind neobligatä sä mä signeze, si dinpotrivä, mi-a dat un contract si are incredere in mine este fenomenal. Asa am avut mai mult timp sä mä pregätesc pentru prezentarea albumului” spune Fady.

Keine Kommentare: